Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Nevin

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> CREIGIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 5 o 54 Blaenorol    Nesa

carreg Guillestre
carreg Guillestre 

Dyddiad cyhoeddi : 14-03-2015

Hits : 472

Y garreg binc yma yn nodweddiadol o ardal Guillestre yn Alpau Ffrainc. Fe'i gelwir yn Marmor Guillestre. Ond gan ei bod yn ymddangos ei bod yn llawn ffosiliau fel hyn, debycach mai calchfaen ydyw. Y chwareli yn dal i gynhyrchu'r garreg.
Byddai'n dda cael sylwadau daearegwyr!

Tynnwyd Mawrth 2 2015
Cyfrannwyd y llun gan Luned Meredith

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Math Williams
Dyddiad : 29-04-2017
Ie, calchfaen yw hon wedi ei dyddodi mewn dŵr dwfn a'i chochi gan glai'n cynnwys cryn dipyn o haearn (ffurf wedi ocsideiddio). Oed: Jurassic diweddar. Credaf mai ammonite yw'r ffossil yn hytrach na gastropod oherwydd, o edrych yn ofalus, gwelaf raniadau (septa) o fewn y gragen. Gweler y linc am fwy o fanylion a luniau:
https://www.geocaching.com/geocache/GC6XGC3_le-marbre-rouge-de-guillestre?guid=44c9d885-bcd0-4da6-a35f-87e987b2eb22

Enw'r awdur : Raymond Roberts
Dyddiad : 19-03-2015
Yn daeregol calchfaen wedi metamorffeiddio yw marmor. Ond y gwir yw bod y term 'marmor' yn cael ei defnyddio pensaeri ac ati i ddisgrifio craig sydd yn bosib caboli a'i defnyddio fel carreg addurniadol.

Mae disgrifiad da ar safle we Ruth Siddall sydd wedi cyhoeddi nifer o disgrifiadau o cerrig adeiladu Llundain -
http://www.ucl.ac.uk/~ucfbrxs/Homepage/Marble.pdf

O rhan carreg Guillestre, mae'r gastropod yn neud i fi meddwl taw o'r cyfnod Jwrassig mae'r graig. On dwi ddim yn gwybod llawer am creigiau Alpaidd.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery