Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Bysus Bach y Wlad

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - adnabod yr anifeiliaid Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 109 o 634 Blaenorol    Nesa

chwilen gladdu
chwilen gladdu 

Dyddiad cyhoeddi : 17-10-2015

Hits : 349

Chwilen gladdu (Necrophorus humator neu vespilloides), Tudweiliog. Tua amser cinio dydd Mercher dwytha 14/10/2015 y gwelais i'r chwilen yn cerdded i fyny wal y tŷ. Roedd Nanw, ein ci defaid Cymreig, wrth dennyn wrth y drws cefn ac yn cweithi y mo mwya. Dyma ollwng Nanw i geisio gweld be oedd yn ei phoeni a hithau'n rhedeg at ymyl y chwilen ac yn cweithi fel tasa na anghenfil anferth yno. Oherwydd ei bod yn creu y fath styrbans mi symudwyd y chwilen a'i rhoi ar silff y ffenest a phan edrychon ni wedyn ymhen rhyw awr roedd hi wedi diflannu.
Cyfrannwyd y llun gan Gwenan Roberts

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery