Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Eira Craig y Don Llandudno 1982

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Bywyd Cefn Gwlad Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 75 o 439 Blaenorol    Nesa

cilyn (neu odyn) sychu grawn Dolgadfan [o'r tu allan]
cilyn (neu odyn) sychu grawn Dolgadfan [o'r tu allan] 

Dyddiad cyhoeddi : 31-05-2015

Hits : 476

Mae'n debyg bod y rhan fwyaf o ffyddloniaid Llên Natur wedi pasio heibio'r adeilad yma ger pentre Bont Dolgadfan wrth ddilyn y ffordd fynydd o Lanbrynmair, heibio Penffordd Las i Lanidloes. Ceir hanes yr adeilad yn ei chwaer-lun sy'n dangos y tu fewn iddo. Fe'u tynnwyd ddiwedd Mai 2015
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery