Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


tinwen y garn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Bywyd Cefn Gwlad Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 76 o 439 Blaenorol    Nesa

cilyn sychu grawn Dolgadfan
cilyn sychu grawn Dolgadfan 

Dyddiad cyhoeddi : 31-05-2015

Hits : 520

Cilyn (neu odyn) sychu grawn mae'n debyg yw hwn mewn adeilad ar ochr y ffordd o Lanbrynmair i Lanidloes, ger pentre Bont Dolgadfan. Dywed Mrs Gwenda Anwyl o fferm Dolgadfan mai rhan o stad Owain-Stable yw hwn, ac yn nhyb llawer yn lleol, mae wir angen rhoi sylw iddo cyn iddo ddadfeilio fwy. Gair i gall Sain Ffagan efallai.
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Mae'r llun uchaf yn dangos y cafn lle gwasgarwyd y grawn ar haenen o fetel tenau. Cynheuwyd tan odditano (llun isaf). Ar ol i'r grawn sychu fe'i hysgybwyd i lawr y twmffat ar y dde (llun isaf) i'w gludo i'r felin gerllaw (Pandy Gellidywyll) [Diolch deulu Anwyl, fferm Dolgadfan am y wybodaeth hon}.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery