Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwiberod

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 81 o 89 Blaenorol    Nesa

creyr bach yn bwrw ei blu
creyr bach yn bwrw ei blu 

Dyddiad cyhoeddi : 19-03-2012

Hits : 551

More signs that Spring isn't too far away. This Little Egret photographed on the Cob yesterday [10 Chwefror 2012] is already moulting into its' Summer breeding plumage. Who would have thought that this exotic looking elegant bird that was first recorded here back in 1989 would now be such a common visitor to the Glaslyn?
Cyfrannwyd y llun gan Elfyn Lewis

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery