Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Triaglog coch

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 62 o 325 Blaenorol    Nesa

cylch o amgylch y lleuad
cylch o amgylch y lleuad 

Dyddiad cyhoeddi : 30-08-2015

Hits : 332

Halo o amgylch y lleuad, Awst 28, Trefnant.
Cylch mawr o amgylch y lleuad - glaw yn agos. Do mi fwrodd yn ystod y nos.
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams


Cyn bod yna radio na theledu roedd y gallu i ddarogan y tywydd yn bwysig iawn i bobl cefn gwlad. Gwnaethant hyn drwy sylwi ar y newidiadau yn eu hamgylchfyd. Dyma un : Cylch mawr o amgylch y lleuad - glaw yn agos. Beth yw'r gwyddoniaeth tu ol i'r dywediad : Yn aml daw cymylau uchel cirrus cyn y storm, mae'r cymylau yn cynnwys miliynau o grisialau rhew bychan. Mae'r halo yn cael ei ffurfio trwy blygiant [refraction] yn hollti'r golau ac hefyd trwy adlewyrchiand [reflection] o'r crisialau rhew.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery