Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


pry hofren? Pa fath?

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ecoleg Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 98 o 320 Blaenorol    Nesa

dyfrlliw brwyn    Nomophila noctuella
dyfrlliw brwyn Nomophila noctuella 

Dyddiad cyhoeddi : 14-06-2015

Hits : 347

Dyfrlliw brwyn a ddaeth i'r trap 13 Mehefin 201, gwelfor, Waunfawr SH 526601. Mae hwn yn fewnfudwr (o mor bell i ffwrdd a gogledd Affrica) sydd wedi ymddangos yn yr un cyfnod o ddyddiau braf ag y daeth gwalchwyfyn hofren i Bensychnant (JT) a mantell dramor i Ddinas Dinlle.
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


dyfrlliw brwyn eg dyfrlliwiau brwyn Nomophila noctuella Rush Veneer Gwyfynod a Glöynnod Byw. Cymdeithas Edward Llwyd 2007
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery