Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cerflun Cwch Llanfaglan

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 89 Blaenorol    Nesa

elyrch  Llyn Dulyn
elyrch Llyn Dulyn 

Dyddiad cyhoeddi : 20-11-2016

Hits : 176

Elyrch at Lyn Dulyn, [Nebo] Tachwedd 1af. 2016. Ar eu ffordd i Forfa Glaslyn tybed? Ddim wedi gweld rhai yma ers bron i 20 mlynedd.

[Mae Twm yn byw yn Nebo ers blynyddoedd ac yn crwydro'r cyffiniau Gol]


Cyfrannwyd y llun gan Twm Elias


Whoopers i fi - patrwm yr un ail or dde yn spot-on a hwnnw di'r un efo'i ben mwya 'side on'. Oedlion eraill i gyd efoi pennau ar ongl, ond y patrwn sylfaenol run fath. (Rhys Jones)
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery