Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


lindys siobyn gwelw

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 38 Nesa

enw pentref yn swydd efrog
enw pentref yn swydd efrog 

Dyddiad cyhoeddi : 11-10-2016

Hits : 440

'sgwn i be sy'n mynd ymlaen yn y pentref hwn
Cyfrannwyd y llun gan Dafydd

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 16-10-2016
Ystyr y Bugthorpe yma yw
'Buggi's outlying farm/settlement'.
Y rhan gyntaf yn enw personol, ar ail yn fferm neu bentrefan.Hyn o Gymdeithas Enwau Lleoedd Lloegr.Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery