Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwylan yr Arctig

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 7 o 49 Blaenorol    Nesa

fferm Defeidiog Isaf, Trawsfynydd
fferm Defeidiog Isaf, Trawsfynydd 

Dyddiad cyhoeddi : 08-03-2013

Hits : 705

Y Feidiog Isa (neu Danger Farm yn ôl y fyddin yn ei ddydd) ar "Ranges" (gweler hanes trychineb yma yn 1882 yn Llyfrgell Llên Natur - o dan Tywydd) y ystod blynyddoedd cynnar yr 20g ac ym mlynyddoedd cynnar yr 21g (gyda'r Feidiog Isaf wedi hen ddiflannu.
Cyfrannwyd y llun gan Keith O'Brien

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery