Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Enfys y tywyllwch!

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 6 o 89 Blaenorol    Nesa

grifft di had  grifft ser?
grifft di had grifft ser? 

Dyddiad cyhoeddi : 13-01-2017

Hits : 166

Syndod mawr i mi oedd dod ar draws grifft llyffant ar y llwybr rhwng Cae Newydd a Brithdir yng Ngwaen Cwm Brwynog ar y 17eg o Ragfyr y llynedd. Fel arfer, wrth gwrs,buaswn yn gobeithio ac yn disgwyl ei weld yn gynnar yn y flwyddyn newydd.O edrych yn fanylach gwelais nad oedd yr un wy du i'w weld, dim ond y jeli llwydliw. Beth yw'r eglurhad?

O wglo (colli "g" wrth dreiglo?!)ar y we, darllenais un cynnig ar eglurhad mewn blog am fferm organig yn Nyfnaint o'r enw Locks Park Farm, a ysgrifenwyd ar y 30ain o Dachwedd, 2008, wedi i'r blogiwr hefyd weld grifft di-smotiau.Dyfynaf: "Robert's explanation was that it had most probably come from a frog killed and opened by a predator, perhaps a heron, with the immature spawn emptying out and expanding in the wet conditions."
Cyfrannwyd y llun gan Hefin Jones

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery