Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwylaeth yr oen

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 33 o 83 Blaenorol    Nesa

highbush cranberry
highbush cranberry 

Dyddiad cyhoeddi : 22-01-2014

Hits : 586

The berries are on one of my Viburnum opulum shrubs which grow wild here and are very pretty all year. Many of mine were damaged by the viburnum beetle the last couple of years. Some survived, though, and as you can see, have lovely fruits on them. Great for the birds. The pioneers used the berries for jams and jellies (I still do!) and the local folk name is highbush cranberry although it is not a cranberry at all. I imagine there is an Indian word for it too, but I dont know what it is.
Cyfrannwyd y llun gan E Spence

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery