Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ai y mariwana yw hwn?

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Bwyd a diod Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 18 o 65 Blaenorol    Nesa

jam llus coch
jam llus coch 

Dyddiad cyhoeddi : 23-11-2012

Hits : 501

Jam wildpreiselbeeren, neu lingonberry, un o ddanteithion mawr pobl Scandinafio yn ôl y son. Ond wrth ba enw rydyn ni yn ei adnabod?
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Llus Coch Llus y Geifr Lluswydden y Geifr cowberry Vaccinium vitis-idaea Mae'n gyffredin ar fynyddoedd Cymru hefyd, yn yr un math o gynefin â llus neu lysi duon bach, ond nid oes traddododiad yma o'u casglu fel sydd dramor.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery