Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


nyth cacwn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> CREIGIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 16 o 54 Blaenorol    Nesa

llechen gyda haenen llwyd drwyddi
llechen gyda haenen llwyd drwyddi 

Dyddiad cyhoeddi : 14-08-2013

Hits : 657

Daeth y llechen hon o Lanberis. Beth ydi'r haenen lwyd os gwelwch yn dda?
Cyfrannwyd y llun gan Leisa Gwenllian

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Math Williams
Dyddiad : 29-04-2017
Y ddau fineral cyffredin sy'n llenwi gwythiennau fel hon yw quartz (SiO2) a calsit (CaCO3). Mwy na thebyg mai quartz fydd mewn llechen a'r ffordd o fod yn sicr yw crafu'r wyneb gyda darn o haearn neu ddur lled-finiog. Os yw haearn yn crafu mineral y wythien lwyd yn hawdd yna calsit yw; os nad yw'n crafu a gwelwch llinell llwyd denau o haearn ar wyneb y wythien yna quartz yw'r mineral.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery