Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


crib y ceiliog a jac neidiwr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 23 o 85 Blaenorol    Nesa

llyn Crafnant
llyn Crafnant 

Dyddiad cyhoeddi : 06-10-2015

Hits : 426

Lliwiau'r Hydref yn datblygu yn Nyffryn Crafnant. Hydref 3ydd

Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Netta
Dyddiad : 06-10-2015
Bendigedig,Roeddwn I yn y fan hyn brynhawn Sadwrn y 3ydd o Hydref hefyd.
Gwelais ddau ddyn a chamera,tybed ai chi oedd un.

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 06-10-2015
Fuasai'n bosibl defnyddio'r llun yma i ail dynnu ar yr un dyddiad i gymharu datblygiad yr hydref mewn gwahanol flynyddoedd.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery