Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Carpiog

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 141 o 641 Blaenorol    Nesa

loricít amryliw
loricít amryliw 

Dyddiad cyhoeddi : 07-09-2015

Hits : 346

Cyntaf mis Medi; Diwrnod cyntaf y gwanwyn yng Nghanberra. Tymheredd -3°C i 13°C a gwyntoedd ysgafn. Cennin Pedr a chwins (Chaenomeles) yn blodeuo - blodeuo yn ein gardd flaen. Roselaod y dwyrain yn bwydo ar flodau'r bricyll addurnol (Prunus mume) nes cael eu herlid i ffwrdd gan y loricitiaid amryliw.

Trichoglossus haematodus Rainbow lory loricît amryliw loricitiaid amryliw

Platycercus eximius eastern rosella rosela’r dwyrain roselaod y dwyrain
(Rhestr Adar y Byd)

Cyfrannwyd y llun gan John Bundock


[1Medi 2015] Rainbow lorikeets are common at the coast but have only been in small numbers in Canberra until recently. They’re now becoming more common. This is a bit of a worry as they aggressively defend their feeding territory. We’re starting to see the spring arrivals and the disappearance into the mountains of winter visitors. I saw my first two cuckoos of the season on Thursday: Horsfield’s bronze cuckoo and a fan tailed cuckoo. Both common varieties. The same day I saw yellow-faced honeyeaters migrating back towards the Murrumbidgee. We’ve still some cold days to come but for me, the flowering of the daffodils etc and our native wattles (Acacia sp.), and the return of cuckoos and honeyeaters warms the heart.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery