Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Machlud haul

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 11 o 89 Blaenorol    Nesa

mantell dramor Llyswen
mantell dramor Llyswen 

Dyddiad cyhoeddi : 12-09-2016

Hits : 260

mantell dramor yn Llyswen 11 Medi 2015. Edrych yn dywyllach nag arfer?
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Mike Hull yn gweld hwn yn sbesimen normal ffres sydd mae'n debyg, oherwydd ei liw cyfoethog, wedi ei ddeor yn y wlad hon ac nid dramor

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 22-09-2016
2016 oedd y flwyddyn, nid 2015

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 14-09-2016
Mike Hull wedi gweld hwn ac yn dweud mai oherwydd ei liw cyfoethog mae o'n debygol o fod wedi deor yn y wlad yma ac nid dramor

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 14-09-2016
Mike Hull yn gweld hwn yn sbesimen normal ffres sydd mae'n debyg, oherwydd ei liw cyfoethog, wedi ei ddeor yn y wlad hon ac nid dramor


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery