Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


crec yr eithin

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Bwyd a diod Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 3 o 65 Blaenorol    Nesa

merllys can, Llydaw
merllys can, Llydaw 

Dyddiad cyhoeddi : 26-07-2016

Hits : 326

Tynnwyd yn Llydaw mewn farchnad yn Landerne ddechrau Gorffennaf 2016

Geiriadur yr Academi: merllys m (merllysiau); Cu: asbaragws asbaragws m A: gwillon m, lludwlys lludwlys m

Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


April 16, 1932. Got up early to see the first asparagus market, which began at ten. All the shoots were very thick and with barely any coloured tip to them – some had none – and the dead whiteness showed that they had been dug out of the ground before they had even peeped out of it. Sellers stood in a long row behind their baskets, and as the clock struck 10 several bull-necked men, who are the buyers, began hurrying along the lines, asking prices here in there or pointing out the wretched quality of the asparagus. It was sometime before a single actual deal took place. Then a dwarfish figure with a large pair of scales weighed them. Prices were evidently low, and several sellers carried their wares away in the huff. Their preference for white asparagus (as against our delicious green) and their failure to appreciate the glorious taste of blackberries, are to my mind too serious defects in French gastronomy Frances Partridge: Memories. (Phoenix 1981)
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery