Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwylan y Penwaig

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Ecoleg Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 71 o 160 Blaenorol    Nesa

moresg
moresg 

Dyddiad cyhoeddi : 30-01-2012

Hits : 624

Moresg ar dwyni traeth Llanddwyn, sylwch ar y gwraidd hir. Ionawr 28.
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams


Mae llawer o gyfeiriadau yn DYDDIADUR Llên Natur am gasglu moresg i wneud matiau a rhaffau yn mynd yn ol i'r 17g. , yma yn Niwbwrch yn bennaf ond hefyd Aberffraw a Bwlchtocyn, Llŷn.

Mae'r llun hwn hefyd yn dangos bod y môr wedi gwisgo'r dwynen hon yn ôl - mae'r tir yma yn cilio o flaen y mor ar gwreiddiau hir wedi dod i'r amlwg. DB
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery