Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Morwyn Dywyll

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - adnabod yr anifeiliaid Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 110 o 634 Blaenorol    Nesa

parot gwych
parot gwych 

Dyddiad cyhoeddi : 17-10-2015

Hits : 248

Mae'r superb parrot (Polytelis swainsonii) yn cael ei restru fel "threatened" yn Victoria a "endangered" yn New South Wales a Canberra. Mae cael gwared a'r hen goed, gyda'u pantiau nythu, ar gyfer pori a choed tân, wedi eu hamddifadu o lawer o'u safleoedd nythu. Mae rhannau gogleddol Canberra ar derfyn eu tiriogaeth. Pan ehangodd y ddinas tua'r gogledd, cafodd bron i 1,400 o erwau eu torri o un faestref i achub coed nythu y parotiaid. Nawr mae'r adar prydferth hyn yn gyffredin mewn rhai ardaloedd yn Canberra, ac yn enwedig o amgylch Stadiwm Canberra, y maes rygbi mwyaf yn Canberra.

Cyfrannwyd y llun gan John Bundock

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery