Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Troellwr llydanbig Awstralia (Goorooyarroo, Canberra

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 32 o 83 Blaenorol    Nesa

peli gwellt y traeth
peli gwellt y traeth 

Dyddiad cyhoeddi : 22-05-2014

Hits : 572

Dyma un o nifer o beli gwellt a olchwyd ar y penllanw ym mis Mai 2014, Pig Trwyn, Aberffraw. Fe'i caglwyd gan Wil Williams. Ar y dde mae darn o lein bysgota plastig clymog a gafodd Wil y tu fewn i un arall. Ond yn hwyrach casglwyd nifer ohonynt oedd wneuthuriad y conion gwellt bras yn unig heb gnewyllyn gwahanol.
Cyfrannwyd y llun gan WiTW >>> Duncan Brown


Ydych chi wedi gweld y fath beth o'r blaen? Sut achoswyd iddo ymffurfio'n belen? Tybed blanhigyn byw oedd y conion bras? Tybed a fydd gan yr Ardd Genedlaethol ddiddordeb adnabod y cynnwyd - o'r DNA efallai? DB
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery