Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Dyma un del

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 17 o 28 Blaenorol    Nesa

peli mr
peli mr 

Dyddiad cyhoeddi : 24-05-2014

Hits : 686

Sea Balls....Peli Mor... ynghlwm llun o un ar draeth Aberdesach rhyw bythefnos nol Mai 2014 [chwith uchaf, gweler llunarall gan Wil Williams yma yn yr Oriel o'r un mis], a llun o ddau [un yn y llun hwn] cefais ar fy ngwyliau yn Toulon, Mor y Canoldir.... Mae'r peli yn cael eu creu ar draethau tywodlyd, mae'r lli yn troi brwgaej nol a mlaen ar waelod y mor, wrth ir llanw ddod mewn ac allan. Cyffredin ym Mor y Canoldir.
Yno gwellt y gamlas, Zostera sp. neu Posidonia oceanica yw cynwys y peli...

Llanw bychan iawn sydd i For y Canoldir, ychydig droedfeddi ar y mwyaf, ac mae hyn yn hybu ffurfio'r peli, ac fel y gweli'r yn creu rhai mawr hirgrwn. Y trydydd ddelwedd yn dangos Zostera ar draeth Porthdinllaen [de uchaf], gweler fod hwn wedi dechrau clymu wrth ei gilydd, tasa hwn heb dirio mi fysa yn hel mwy o wellt fel pelen eira.

Mi fydd pobol sydd yn cadw acwariwm yn gyfarwydd a'r alga Cladophora, neu Marimo (gair o Japan). Mae'r algae yma yn ffurfio peli mewn rhai llynoedd (mae yna rai yn yr Alban). Mae'r peli yma yn ffurfio yn yr un modd, ond dylanwad y gwynt sydd yn achosi'r lli rowlio'r alga nol ac ymlaen ar waelod y llyn.

Tybiaf fod stormydd Ionawr wedi cludo gwellt, brwyn a morhesg i'r mor... ac ar ol iddo suddo a phydru mae wedi creu peli mor sydd nawr yn cael eu tirio.


Cyfrannwyd y llun gan Sion Roberts

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Wicipedia >> DB
Dyddiad : 24-05-2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery