Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


crwynllys

Lluniau diweddaraf


Mewn blwch tylluan wen, Sir Fon


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ecoleg Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 25 o 320 Blaenorol    Nesa

penwaig Mair, Cernyw
penwaig Mair, Cernyw 

Dyddiad cyhoeddi : 22-12-2016

Hits : 116

Haig o sardinau marw wedi golchi i'r lan, Cernyw 19 Rhag 2016. Mynydd San Mihangel yn y cefndir.
Cyfrannwyd y llun gan Alan Hampson >> DB

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : http://www.thebigwobble.org/2017/01/everythings-de
Dyddiad : 05-01-2017
http://www.thebigwobble.org/2017/01/everythings-dead-marine-mystery-in.html?m=1

A marine mystery is confounding residents of southwest Nova Scotia who are watching thousands of dead fish, starfish, crabs, clams, scallops and lobster wash up on the shore.
Residents of Plympton, a small community in Digby County, say they have been finding dead herring on the shore of St. Mary's Bay for more than a month, but recently other marine life has started washing up dead......

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery