Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


cwtiaid aur

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - adnabod yr anifeiliaid Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 111 o 634 Blaenorol    Nesa

plu-wyfyn gwyn
plu-wyfyn gwyn 

Dyddiad cyhoeddi : 13-10-2015

Hits : 258

What type of moth (I think it's a moth, it looked like one when it flew off) is in the attached image, he joined me at lunch in the car.

Cyfrannwyd y llun gan Steve Roddick


Gwfyn yn wir Steve Pterophorus pentadactyla plu-wyfyn gwyn eg plu-wyfynod gwyn White Plume Moth
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Steve Roddick
Dyddiad : 13-10-2015
I was travelling between jobs, and stopped for lunch near Pont Marquis [Caergybi], not far from home, it came in the open window and stopped for just long enough for me to take the snap. We found it in the book now, their image is totally different and is shown with white wings spread out.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery