Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Llithfaen, Vortigerns Valley, Castle & Quarries

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > Tywydd - celf Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 2 o 5 Blaenorol    Nesa

tywydd 23 Medi 1929 yn paentiad gan Paul Signac
tywydd 23 Medi 1929 yn paentiad gan Paul Signac 

Dyddiad cyhoeddi : 19-07-2016

Hits : 269

Llun gan Paul Signac o'r afon Elorne, Landernau, Llydaw a beintiwyd yn ol y dyddiad ar y llun ar 23 Medi 1929. Mae'n dangos diwrnod golau braf gyda chymylau Cumulus ac awyr las. (Y llun yn rhan o arddangosfa ar gei Pont Rohan, Landerne, Gorffennaf 2016.
Cyfrannwyd y llun gan Paul Signac >> DB
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery