Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Bilidowcar

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 19 o 89 Blaenorol    Nesa

wylun Aberffraw ym mis Chwefror 2016
wylun Aberffraw ym mis Chwefror 2016 

Dyddiad cyhoeddi : 25-02-2016

Hits : 272

Lindysyn wylun Lasiocampa quercus, sh342677 comin Aberffraw, Mon 22 Chwefror 2016. I ba raddau mae hwn allan o'i dymor tybed?
Cyfrannwyd y llun gan Wil Williams


Lasiocampa quercus wylun y grug eg wyluniau'r grug Northern Eggar Gwyfynod a Glöynnod Byw. Cymdeithas Edward Llwyd 2007 Lasiocampa quercus quercus wylun deri eg wyluniau deri Oak Eggar Gwyfynod a Glöynnod Byw. Cymdeithas Edward Llwyd 2007
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : John Harold
Dyddiad : 26-02-2016
Maent yn gaeafu fel lindysyn, ac yn tueddu dod allan pan fydd hi'n heulog a chynnes, unrywpryd trwy'r gaeaf. Felly dim mor anarferol, heblaw am y ffaith bo'r haul wedi bod i ffwr am sbel... mae3 maint nhw yn amrywio lot hefyd, dibynnu am yr amodau sy wedi bod yn ystod yr haf/hydref cynt
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery